Oferta

Czym się zajmujemy?
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Świadczymy wszelkie usługi z zakresu BHP:
- szkolenia personelu,
- outsourcing, przejmujemy obowiązki pracodawcy zgodnie 
  z rozporządzeniem o służbie bhp,
- ocena ryzyka zawodowego,
- analiza i ocena warunków bhp w zakładzie pracy,
- opracowanie instrukcji bhp.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia personelu:
- wstępne oraz okresowe bhp,
- kwalifikowana pierwsza pomoc,
- ochrona przeciwpożarowa,
- zasady, zalecenia, obowiązki, dane osobowe zgodnie z RODO,
- wdrażanie systemu Pick by Voice.
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zapewniamy doradztwo związane z inżynierią produkcji:
- zarządzanie produkcją,
- optymalizacja procesu produkcyjnego,
- organizacja zakładu produkcyjnego,
- pozysykiwanie dostawców.


RODO

Wdrażamy w przedsiębiorstwach politykę ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzniem Parlamnetu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
- szkolenia personelu, zasady, zalcenia, obowiązki RODO,
- tworzenie i wdrażanie dokumentacji obowiązującej w RODO,
- przejmujemy obowiązki inspektora ochrony danych (IDO).

Napisz w sprawie oferty

(c)2020, All Rights Reserved, Husdromo                                                               Jesteśmy na Facebook'u!

This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand